Nocenka jalapovitá

Herbář/Semena/Nocenka – směs barev

Mirabilis jalapa

Popis

Tato květina noci, pochází z Mexika, kde je v zahradní kultuře známa už od 16. století. Zatímco většina letniček, které reagují na sluneční svit, otvírá květy pod jeho paprsky, chová se nocenka právě opačně: Uzavírá se intenzivnímu světlu, květy rozvírá pozdě odpoledne a zavírá příští ráno. Pouze za podmračených dnů a pozdě na podzim zůstávají květy rozvity i přes den. Dorůstá do výšky 60 – 80 cm, je široce rozvětvená a hustě olistěná tmavě zelenými, srdčitými listy. Kvete velmi bohatě široce nálevkovitými květy velkými asi 3 cm v červené, bílé, žlutorůžové barvě.

Biologicky je nocenka vytrvalou rostlinou, která přežívá (podobně jako např. Jiřinka) zdužnatělými, černě zbarvenými kořenovými hlízami. Lze ji tedy před příchodem mrazů vykopat a uskladnit přes zimu na bezmrazém místě (např. ve sklepě). 

Běžně se však pěstuje ze semen jako letnička.

Nocenka patří k tzv. vyšším letničkám. K řezu se nehodí, zato na záhoně je velmi dekorativní ve větších i menších skupinách, ale i jako solitéra. Je květinou zvláště pro ty, kteří si svoji zahrádku přes den neužijí: Ráno je svým květem vyprovodí, navečer přivítá a v noci jemně voní do oken. 

Výsev

V druhé polovině dubna velmi řídce na 3 – 4 cm do pařeniště. Vysazuje se až koncem května, protože je choulostivá na nízké teploty. K dobrému vývinu vyžaduje dobrou hlinitou půdu a teplou, výslunnou polohu.

Semínka k výsevu máme k dispozici na prodejně